Om boxer

BOXEREN er en god brukshund fordi..

den er lærevillig og arbeidsglad – og den er leken.

Noen bruksområder:

-lydighetskonkurranser

-agility

-bruks: disiplinene spor, rundering, rapport, IPO

-ettersøk: søk etter savnede i skog og mark

 

Boxerklubbens helsekrav er at alle avlsdyr skal ha:

a: Kjent HD-status (Hofteleddsstatus)

b: Kjent Spondylosestatus (Forkalkningsstatus av ryggraden)

c: Kjent Aortastenosestatus

(En form for hjertefeil)

Alle hundene må være mer enn 1 år ved disse undersøkelsene.

Videre har Boxerklubben satt opp minimumskrav når det gjelder disse tre sykdomstilstander til avlsdyrene dersom valpene skal kunne selges gjennom valpeformidlingen som "godkjente".

Boxerens helse er et produkt av arv og miljø.

Boxerens arvelige helsedisposisjoner er oppdretterenes vanskelige oppgave og ansvar å arbeide med. Ut fra en totalvurdering av hundenes mentale og fysiske helse avgjøres om den kan brukes i avl.

-sosialarbeid: besøk på pleieinstitusjoner og i barnehager/skoler